Gözde Pehlivantürk Koytak

Gözde Pehlivantürk Koytak 

Klinik Psikolog/Psikoterapist

Gözde Pehlivantürk Koytak, Samsun Aziz Atik Anadolu Öğretmen Lisesi’ni bitirdikten sonra 2018 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi Psikoloji ve Sosyoloji bölümlerinden yüksek onur derecesiyle mezun oldu. 2020 yılında Marmara Üniversitesi Klinik Psikoloji lisansüstü eğitimini yüksek onur derecesiyle tamamladı. Halen TED Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı’nda tez çalışmalarına devam etmektedir.

Lisans eğitimi sırasında Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi ile Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde stajlarını gerçekleştirmiştir ve Travma ve Stres Araştırmaları Laboratuvarı’nda asistanlık yapmıştır. Yüksek Lisans eğitimi sırasında özel bir kurumda psikolog ve belediye kadın dayanışma birimlerinde gönüllü psikolog olarak çalışmıştır.

Lisansüstü eğitimi sırasında Şema Terapi ve Diyalektik Davranış Terapisi eğitimlerini aldıktan sonraki bir yıl boyunca Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak ve Uzm. Psk. Esra Ersayan tarafından süpervize edilerek psikoterapi seanslarını yürütmüştür.

Doktora eğitimi bünyesinde ise Prof. Dr. Elif Barışkın’dan Bilişsel Davranışçı Terapi süpervizyonu alarak TED Üniversitesi Psikoloji Uygulama Birimi’nde seanslarını sürdürmüştür. Bu süreçte, stajına Ankara Özel Boylam Psikiyatri Hastanesi’nde devam etmektedir.

Katıldığı çeşitli seminer ve süpervizyonların yanı sıra sertifika düzeyinde aldığı/ almakta olduğu eğitimlerden International Society of Schema Therapy (ISST)’nin Temel Düzey Şema Terapi Eğitimi, Şema Mod Çalışmalarında Yaşantısal Tekniklerin Kullanımı Eğitimi ve İmgeleme ile Yeniden Senaryolaştırma Eğitimi’ni tamamlamıştır. Halen Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak ile Şema Terapi süpervizyon sürecine ve İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği tarafından verilen Psikanalize Giriş Seminerleri’ne devam etmektedir.

Doktora eğitimi sırasında Elea Psikoloji’de ve Yenibenlik.com’da yetişkinlere yönelik psikolojik danışmanlık çalışmalarına başlayan Koytak, akademik çalışmalarını TED üniversitesi bünyesinde yer aldığı TED Üniversitesi Psikoloji Uygulama Birimi, Afetlerde Dayanıklılık ve Hazırlıklı Olma Laboratuvarı ile sosyal bağlar üzerine olan TÜBİTAK 1001 Araştırma Projesi’nde bursiyer olarak devam ettirmektedir.

Bilişsel ve varoluşçu yaklaşımlar çerçevesinde bireysel psikolojik danışmanlık çalışmalarını SEYİR Psikoloji’de yürütmektedir.