Merve Şişman Köse

Merve Şişman Köse

Klinik Psikolog/Psikoterapist

 

Klinik Psikolog Merve Şişman Köse, Kadir Has Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına kabul edilmiştir. ‘’Üniversite son sınıf öğrencilerinde mükemmeliyetçilik,narsistik rekabet ve algılanan ebeveyn tutumlarının sürekli kaygıyla ilişkisi’’ adlı tezini başarılı ile sunarak yüksek onur derecesiyle mezun olmuştur.

 

Lisans ve yüksek lisans eğitimi boyunca çeşitli yerlerde staj deneyimi elde etmiştir. Fransız Lape Hastanesi, REEM NP, Derin Psikiyatri, Luda Psikoloji, İstanbul Şehir Üniversitesi PADEM eğitim sürecinde yaptığı stajlar arasında yer almaktadır.

Maltepe Üniversitesi’nin SOYAÇ Üsküdar adlı projesinde ve Kadir Has Üniversitesinin TUBİTAK destekli bir projesinde görev almıştır. Türk Psikologlar Derneğine bağlı olarak Kordep projesinde yer alıp gönüllü online destek sağlamıştır. Çeşitli kitapların Türkçe’ye çevrilmesinde destek olmuştur.

 

Yüksek lisans eğitiminde Doç. Dr. Elif Çelebi tarafından Diyalektik Davranışçı Terapi teori eğitimi almıştır. Şema terapi ekolünde uzmanlaşmayı seçerek Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak tarafından Şema Terapi teori eğitimi ve grup süpervizyonu almıştır. Bireysel süpervizyonunu ise Psikolog Dr. Serap Piri Erbaş tarafından almıştır.

ISST onaylı şema terapi sürecinde ise temel eğitimi Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak tarafından almış ve süpervizyon sürecine kendisiyle devam etmektedir.

Şema terapi eğitimine ek olarak Psikolog Dr. Feyza Bayraktar tarafından “Yeme Bozuklukları Temel Eğitimi Modül I: Yeme Bozuklukları Hakkında Temel Bilgiler” ve “Yeme Bozuklukları Temel Eğitimi Modül II: Yeme Bozuklukları Tedavisinde Temel Yaklaşımlar” eğitimini almıştır.

Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu tarafından ise Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini almıştır.

Bireysel terapiye ek olarak Psikoloji İstanbul tarafından verilen Gottman I. ve II. Düzey çift terapisi eğitimini tamamlamıştır. Çiftlerle de çalışmaktadır.

 

Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şube Travma, Afet ve Kriz Çalışma Grubunda başkan olarak görevine devam etmektedir. Ek olarak yönetim kurulu üyesidir.